یکی از درایورهای پر کاربرد جهت استفاده برای موتورهای الکتریکی درایور IR2110 است که قادر به کنترل 2 موتور با ولتاژ 50 ولت و حداکـثر جریان 5 آمپر میباشد.ماژول فوق با استفاده از درایور موتورIR2110 طراحی گردیده و توانایی کنترل هم زمان 2 موتور را دارد.

:Features
 Finned Aluminum Heatsink for the IR2110 IC1-11
 Clamping Rectifiers
 Filter Capacitors for logic-power and moto-power busses
(.Onboard 5-Volt DC Regulator (A jumper selects between external 5-Volt power or the onboard 5-volt regulator
 Screw Terminal connections for ground, motor power, 5-volt power, and motor outputs
 0.1 inch-pitch header pins for logic inputs
( Jumpers to tie the enable inputs to ground (if desired
 Switches up to 2 amps per channel

کلمات کلیدی:ماژول راه انداز موتور با IR2110،ماژول راه انداز موتور، کنترل

 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top